Groepstherapie

Groepstherapie

Groepstherapie is behandeling welke zich –net zoals in individuele therapie- richt op uw problemen. Veel behandelingen die individueel gegeven kunnen worden, kunnen ook in een groep plaatsvinden.

Voor- en nadelen van groepstherapie

Bij een groepstherapie staat het onderlinge contact centraal. Veel klachten en problemen ontstaan of worden in stand gehouden in relatie met anderen. Mensen zien soms op tegen therapie in groepsverband, omdat het behoorlijk confronterend kan zijn aangezien men zichzelf tegenkomt in het contact met medegroepsleden. Met onbekenden over je problemen praten, open zijn over je problemen, moeten luisteren naar de verhalen van anderen, en nog meerdere bezwaren ….  Er zijn echter ook voordelen aan groepstherapie. Het blijkt een effectieve manier van behandeling te zijn omdat je in een groep:

  • vind je herkenning

  • ontmoet je mensen met dezelfde problemen of klachten

  • ontmoet je mensen die echt begrijpen waar je het over hebt

  • vind je voorbeelden hoe anders met problemen om te gaan

  • leer je van anderen

Vormen van groepen

Binnen de praktijk zijn er –bij voldoende aanmeldingen- diverse soorten groepen:

Klachtgerichte gestructureerde groep waarin de deelnemers soortgelijke klachten hebben. Volgens een vast draaiboek komen er onderwerpen aan bod  en worden vaardigheden aangeleerd.

COMET cursus "Verbeter je zelfbeeld". Deze cursus is een cognitief-gedragstherapeutische cursus die doorgaans wordt uitgevoerd als aanvulling op een behandeling.

IBA "Inference based approach". Deze therapie is een cognitief gedragstherapeutische behandeling voor mensen met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS / dwangstoornis). Bij IBA gaat men ervan uit dat mensen met OCS angst ervaren omdat hun realiteitstoetsing hapert. Intrusies (automatische gedachten) zijn het resultaat van een verwarring van fantasie en werkelijkheid.

Groepspsychotherapie waarin de focus ligt op inzicht krijgen in je patronen. In de groep worden patronen/klachten het meest duidelijk zichtbaar en zijn voor u vergelijkbaar met uw gewone leven buiten de therapie. Tijdens de therapie kunt u erachter komen wat anderen bij u oproepen en wordt u zich  bewust van de manier waarop u  op anderen reageert. Het doel van de therapie is dat u na afloop van de therapie beter kunt omgaan met een bepaald probleem of een bepaalde kant van uzelf.
 
Schematherapie is een vorm van psychotherapie welke u helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. U leert voelen wat uw behoefte is en u leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen uw gedrag, maar ook uw gedachten en gevoelens.
Wanneer een groepsbehandeling

Soms kan een groepstherapie een aanvullende behandeling zijn op individuele gesprekken, of kan alleen groeps- (psycho)therapie worden gevolgd. De afspraak om een groep te gaan volgen wordt altijd samen met u en uw behandelaar gemaakt.