Interpersoonlijke therapie

Interpersoonlijke therapie wordt overwegend toegepast bij stemmingsstoornissen (zoals depressie) en angststoornissen. Bij deze therapie wordt ervan uitgegaan dat de klachten verband houden met eerdere ervaringen die te maken hebben met problemen in relaties met anderen.

Bijvoorbeeld het verlies van iemand, een verandering in de positie/rol ten opzichte van anderen en/of een conflict met anderen. De klachten die hierdoor ontstaan leiden op hun beurt weer tot problemen in de relaties met anderen waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

Tijdens de therapie bekijkt de therapeut samen met de persoon de situaties die de klachten veroorzaken en onderzoeken ze samen hoe deze situaties veranderd kunnen worden waardoor de klachten afnemen.