Hoe maak ik een afspraak?

De Praktijk voor Psychotherapie biedt Basis GGZ en gesprecialiseerde GGZ behandelingen. Voor behandeling is een verwijskaart van bijvoorbeeld uw huisarts, een medisch specialist in het ziekenhuis of bedrijfsarts nodig.

Op deze verwijsbrief moet duidelijk staan dat het gaat om een verwijzing voor Generalistische Basis-GGZ of Gespecialiseerde-GGZ, de datum, handtekening en AGB-code van de verwijzer. De datum moet gedateerd zijn vóór of op de datum van het eerste gesprek. 

Daarnaast stellen de verzekeraars dat u in het bezit bent van een geldige id-kaart. Uiteraard kunt u zich ook particulier aanmelden.

Aanmelden

NB (d.d. mei 2018): i.v.m. de AVG wordt het gebruik van een webformulier afgeraden. Beter is om telefonisch contact op te nemen of een mail te sturen naar de praktijk. Bij gebruik van mail is het raadzaam om geen geboortedatum of BSN nummer te vermelden. Als u een mail stuurt met uw telefoonnummer, zult u telefonisch of via een beveiligde mail antwoord krijgen met de mogelijkheid om uw reden voor aanmelding weer te geven.

U kunt zich telefonisch aanmelden bij de Praktijk van maandag tot en met vrijdag op nummer: 06 - 179 652 45.

Bij het eerste intakegesprek is het nodig dat u meeneemt:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw zorgverzekeringsbewijs
  • een juiste verwijsbrief van uw verwijzer

Als we in gesprek zijn, kan het zijn dat u ons niet direct aan de lijn krijgt, maar doorverbonden wordt naar de voice-mail. U kunt dan een bericht inspreken, uw naam en telefoonnummer achterlaten, wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. 

Hoe lang moet ik wachten? 

Behandelcapaciteit
Helaas is op dit moment voor 2021 de behandelcapaciteit voor mensen die bij VGZ en CZ (en van elk de bijbehorende onderliggende labels) zijn verzekerd bereikt. Het is daardoor niet meer mogelijk om u in behandeling te nemen. Uw zorgverzekeraar kan u mogelijk ondersteunen, zodat u elders met een zorgaanbieder een intake gesprek kunt afspreken.  Voor de overige zorgverzekers gelden onderstaande wachttijden. 

Heeft u eenmaal de stap gezet om hulp te zoeken, dan willen wij u uiteraard zo snel mogelijk helpen. Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd. Op de site kunt u een inschatting vinden van de wachttijden.