Hoe maak ik een afspraak?

Voor behandeling is een verwijskaart van bijvoorbeeld uw huisarts, een medisch specialist in het ziekenhuis of bedrijfsarts nodig.

Op deze verwijsbrief moet duidelijk staan dat het gaat om een verwijzing voor geestelijke gezondheidszorg, de datum, handtekening en AGB-code van de verwijzer. De datum moet gedateerd zijn vóór of op de datum van het eerste gesprek. 

Daarnaast stellen de verzekeraars dat u in het bezit bent van een geldige id-kaart. Uiteraard kunt u zich ook particulier aanmelden voor onverzekerde zorg.

Aanmelden

NB (d.d. mei 2018): i.v.m. de AVG wordt het gebruik van een webformulier afgeraden. Bij gebruik van mail is het raadzaam om geen geboortedatum of BSN nummer te vermelden. Als u een mail stuurt met uw telefoonnummer, zult u telefonisch of via een mail antwoord krijgen met de mogelijkheid om uw reden voor aanmelding weer te geven.

U kunt zich aanmelden via het mailadres van de praktijk info@psychotherapie-vandermeeren.nl van maandag tot en met vrijdag.

Bij het eerste intakegesprek is het nodig dat u meeneemt:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw zorgverzekeringsbewijs
  • een juiste verwijsbrief van uw verwijzer

Als we in gesprek zijn, kan het zijn dat u ons niet direct aan de lijn krijgt, maar doorverbonden wordt naar de voice-mail. U kunt dan een mail sturen naar de praktijk en dan reageren we hierop zo snel als mogelijk. 

Hoe lang moet ik wachten? 

Heeft u eenmaal de stap gezet om hulp te zoeken, dan willen wij u uiteraard zo snel mogelijk helpen. Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd. Op de site kunt u een inschatting vinden van de wachttijden.