Psychotherapie

Wat doet de vrijgevestigde psychotherapeut?

Onze hulpverlening is bedoeld voor jongvolwassenen (vanaf 18 jaar), volwassenen en ouderen. Er zal altijd getracht worden om onze hulpverlening aan u aan te passen. Alle principes van diagnostiek en behandeling worden getoetst aan zogenaamde 'Evidence Based criteria'. Dit wil zeggen dat wij díe methodes toepassen die uit onderzoel het meest effectief zijn gebleken.

Voor welke klachten?

Tot het deskundigheidsgebied van de psychotherapeut behoort het onderzoeken en behandelen van mensen met psychische stoornissen of klachten op het gebied van denken, stemming, gedrag en/of houding, met het doel deze stoornissen of klachten te doen verdwijnen of verminderen. Hierbij kunt u denken aan onder andere:

  • Angst- en stemmingsklachten
  • Eetstoornissen
  • Overspannenheid/burnout
  • Dwangmatige handelingen of terugkerende gedachten
  • Seksuele problemen
  • Persoonlijkheidsproblemen, bijvoorbeeld borderline
  • Rouwverwerking
  • Omgaan met traumatische gebeurtenissen
  • Onverklaarbare lichamelijke klachten

Tevens biedt de praktijk (individuele) coaching bij bijvoorbeeld een (dreigende) burnout of op belangrijke keuzemomenten in uw leven, zakelijk en/of privé.

Uitgangspunten

Psychotherapie kan gericht zijn op; - gedragsverandering die leidt tot klachtenreductie - veranderingsprocessen binnen het individu - contact met eigen gevoelens en betekenisverlening. Binnen de praktijk worden verschillende theorieën gebruikt en geïntegreerd; inzichten uit de cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie en psychodynamische theorie vormen veelal de basis hiervoor.

Werkwijze

Intake

Binnen de praktijk maken we geen gebruik van kennismakingsgesprekken. We starten de behandeling met één of meerdere intake gesprekken om een beeld te krijgen van uw klachten (waarvoor u bent verwezen) uw hulpvraag en behandeldoelen. 

Eventueel uitgebreider onderzoek naar uw klachten door middel van testen en/of vragenlijsten.

Behandelpan

Na de afronding van de intakefase wordt een behandelplan opgesteld. U ontvangt een afschrift en een verkorte versie daarvan stuur ik naar uw huisarts, mits u daar toestemming voor geeft.

Behandeling

Tijdens het verloop van uw behandeling wordt de voortgang regelmatig besproken en een vragenlijst afgenomen. Zo nodig wordt het behandelplan bijgesteld.

Globaal gezien kan dit op een aantal manieren worden bepaald: 1. De klachten zijn afgenomen 2. De doelen zijn bereikt 3. De kwaliteit van leven is verbeterd. Deze aspecten evalueren we eveneens aan het einde van de behandeling.  

Afsluiting

Nadat er voldoende vooruitgang is geboekt worden de behandelcontacten -in overleg met u- afgebouwd en zal er weer een vragenlijst worden afgenomen. We meten de tevredenheid op diverse gebieden, aan de hand van het afsluitend gesprek en de vragenlijst CQI.

Als u hiermee akkoord was gegaan informeer ik de huisarts kort over het behandeltraject en de bereikte resultaten.