Psychotherapie

Wat doet de vrijgevestigde psychotherapeut?

Onze hulpverlening is bedoeld voor jongvolwassenen (vanaf 18 jaar), volwassenen en ouderen. Er zal altijd getracht worden om onze hulpverlening aan u aan te passen. Alle principes van diagnostiek en behandeling worden getoetst aan zogenaamde 'Evidence Based criteria'. Dit wil zeggen dat wij díe methodes toepassen die uit onderzoel het meest effectief zijn gebleken.

Voor welke klachten?

Tot het deskundigheidsgebied van de psychotherapeut behoort het onderzoeken en behandelen van mensen met psychische stoornissen of klachten op het gebied van denken, stemming, gedrag en/of houding, met het doel deze stoornissen of klachten te doen verdwijnen of verminderen. Hierbij kunt u denken aan onder andere:

  • Angst- en stemmingsklachten
  • Eetstoornissen
  • Overspannenheid/burnout
  • Dwangmatige handelingen of terugkerende gedachten
  • Seksuele problemen
  • Persoonlijkheidsproblemen, bijvoorbeeld borderline
  • Rouwverwerking
  • Omgaan met traumatische gebeurtenissen
  • Onverklaarbare lichamelijke klachten

Tevens biedt de praktijk (individuele) coaching bij bijvoorbeeld een (dreigende) burnout of op belangrijke keuzemomenten in uw leven, zakelijk en/of privé.

Uitgangspunten

Psychotherapie kan gericht zijn op; - gedragsverandering die leidt tot klachtenreductie - veranderingsprocessen binnen het individu - contact met eigen gevoelens en betekenisverlening. Binnen de praktijk worden verschillende theorieën gebruikt en geïntegreerd; inzichten uit de cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie en psychodynamische theorie vormen veelal de basis hiervoor.

Werkwijze

Na aanmelding volgen enkele intakegesprekken om tot een diagnose en behandelplan te komen. Dit gebeurt in nauw overleg en samenwerking tussen cliënt en therapeut. In het behandelplan worden behandeldoelen en therapieaanbod op elkaar afgestemd. De methode die gekozen wordt voor de therapie hangt mede af van de diagnose en de hulpvraag van de cliënt. Onderlinge informatie-uitwisseling en evaluatie tijdens het voortgangsoverleg garanderen een éénduidige visie en heldere advisering tijdens uw behandeling.