Kortdurende doelgerichte therapie

Deze behandelingsvorm wordt voornamelijk toegepast bij persoonlijkheidsstoornissen en interpersoonlijke problematiek en is klachtgericht. Samen met de therapeut zoekt de persoon naar een bruikbare verklaring voor de klachten. Op basis daarvan worden concrete doelstellingen geformuleerd, die leiden tot ander gewenst gedrag.

Het doel van de therapie is dat de competentie van de persoon in het omgaan met de problemen en in het gebruiken van sociale steun zodanig wordt hersteld of bevorderd dat hij/zij in staat is weer richting te geven aan zijn/haar eigen leven.