Eye Movement Desensitization en Reprocessing

EMDR betekent Eye Movement Desensitization en Reprocessing. Deze weinig belastende behandelvorm is met name geschikt voor mensen die emotioneel, angstig dan wel gespannen reageren bij gedachten aan een ingrijpende traumatische gebeurtenis die zij hebben meegemaakt. Het is een snelle maar ook intensieve behandelvorm om traumatische ervaringen te verwerken.

De therapeut zal de persoon eerst vragen terug te denken aan de ingrijpende gebeurtenis met de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens (ook om meer informatie over het gebeurde te krijgen). Daarna start het verwerkingsproces.

Opnieuw moet de persoon het gebeurde voor de geest halen, maar nu in combinatie met het maken van oogbewegingen door het volgen van de hand van de therapeut die op korte afstand voor het gezicht van de persoon heen en weer beweegt. Hij/zij moet zich op deze handbewegingen concentreren en ondertussen zijn/haar gedachten vertellen. De opeenvolgende series oogbewegingen zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.