Schemagerichte cognitieve therapie

Schemagerichte cognitieve therapie (SCT) wordt hoofdzakelijk toegepast bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Schema's zijn belangrijke overtuigingen en gevoelens over zichzelf en de omgeving, die mensen aannemen zonder zichzelf daarover vragen te stellen.

Schema's ontwikkelen zich in de kindertijd, breiden zich daarna uit en veranderen niet gemakkelijk. Soms leiden bepaalde vroege leerervaringen ertoe dat er disfunctionele schema’s ontstaan die kunnen leiden tot psychische problemen.

Met behulp van SFT worden de disfunctionele schema’s in kaart gebracht en wordt getracht ze te veranderen door ze uit te dagen en nieuwe schema’s te ontwikkelen.