Wachttijden

 
Situatie 2022

Behandelcapaciteit

Helaas is op dit moment voor 2022 de behandelcapaciteit voor mensen die bij VGZ (en van elk de bijbehorende onderliggende labels) zijn verzekerd bereikt. Het is daardoor niet meer mogelijk om u in behandeling te nemen. Uw zorgverzekeraar kan u mogelijk ondersteunen, zodat u elders met een zorgaanbieder een intake gesprek kunt afspreken.

De Praktijk voor Psychotherapie publiceert maandelijks de actuele wachttijden voor de BGGZ en de SGGZ op haar website. Er is geen verschil in wachttijd voor de verschillende diagnosegroepen. In dit overzicht vindt u de wachttijden per 1 april 2022..

De eerstgenoemde is de wachttijd tussen aanmelding en het eerste intakegesprek. De tweede is de wachttijd na de intake tot de start van de behandeling.

De wachttijden zijn slechts een indicatie. De feitelijke individuele wachttijd kan dus afwijken van dit gemiddelde. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen). Meer informatie over wachttijden kunt u vinden in de factsheet van de NZa.

 

           

  Intake

Start behandeling

BGGZ 

 

 14 weken

 2 weken

SGGZ

 

 

 18 weken

 

 2 weken

 

 
Contactgegevens wachttijdbemiddeling (overzicht koepels
  • CZ: Voor wachttijdbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van CZ kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar CZ op nummer 013 - 5949110.
  • VGZ: Voor wachttijdbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van VGZ kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar VGZ op nummer 088 - 1311611.
  • Menzis: Voor wachttijdbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Menzis kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar Menzis op nummer 088 - 2224242.
  • Zilveren Kruis: Voor wachttijdbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Zilveren Kruis kunt u bellen naar nummer 030 - 6937000.
  • DSW: Voor wachttijdbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van DSW kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar DSW op nummer 010 - 2466466.
  • Multizorg: Voor wachttijdbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Multizorg kunt u het contactformulier op hun website invullen. 
  • Frieslander: Voor de wachttijdbemiddeling die vallen onder de koepel van de Frieslander kunt u het online aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar de Frieslander op nummer (058) 291 33 00.