Wachttijden

 
Situatie 2024

 

Vanwege de lange wachttijd nemen we op dit moment

geen nieuwe clienten aan.

 

Voor 2024 zijn er voor de meest voorkomende contracten afgesloten.

De Praktijk voor Psychotherapie publiceert maandelijks de actuele wachttijden (aantal weken wanneer er mogelijk weer ruimte is) op haar website. Er is geen verschil in wachttijd voor de verschillende diagnosegroepen. In dit overzicht vindt u de wachttijd voor mei  2024.

De eerstgenoemde is de wachttijd tussen aanmelding en het eerste intakegesprek. De tweede is de wachttijd na de intake tot de start van de behandeling.

De praktijk maakt geen gebruik van een WACHTLIJST (het aantal cliënten welke moeten wachten op zorg).
 

De wachttijden zijn slechts een indicatie. De feitelijke individuele wachttijd kan dus afwijken van dit gemiddelde. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, of vragen over vergoedingen heeft,  kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen). Meer informatie over wachttijden kunt u vinden in de factsheet van de NZa.

 

  Intake

 Start behandeling

 XX weken

 XX  weken