Therapie aanbod

De hulp die de Praktijk voor Psychotherapie biedt bestaat uit behandeling / begeleiding en psychotherapie. De uitdaging in het werk, binnen het huidige speelveld, in therapeutische zin doet een beroep op onze logica gecombineerd met creativiteit; stepped care, "Meer met Minder".

Behandeling

Bij behandeling staat het verbeteren van het functioneren van de cliënt centraal en is het doel herstel.

Behandeling en begeleiding

Behandeling gecombineerd met begeleiding is gericht op het leren omgaan met bepaalde klachten. Deze hulpvorm is meer ondersteunend van aard. Het doel is het evenwicht te handhaven zodat u zo goed mogelijk kunt functioneren in het dagelijkse leven.
Behandeling in combinatie met begeleiding is meestal wat langduriger van aard dan alleen behandeling.

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van behandeling door een psychotherapeut. Psychotherapie houdt zich bezig met psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen. Het is bedoeld voor individuen, paren en groepen. Een psychotherapeut heeft na zijn universitaire psychologie opleiding de erkende postdoctorale opleiding tot psychotherapeut gevolgd en staat ingeschreven in het BIG-register. In Nederland is de titel psychotherapeut beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men door de overheid als zodanig erkend wordt. Hun psychotherapeutische kennis is breed van aard en zij kunnen daarom gericht kiezen uit verschillende therapeutische methodieken (of combinaties van therapeutische technieken toepassen).

De therapie richt zich op

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)
  • psychotherapie is curatief (herstellend) ingesteld.

Simpel gezegd is er sprake van een probleem en is het doel van psychotherapie het probleem dragelijk/leefbaar te maken, en indien mogelijk op te lossen.

Setting

De setting waarbinnen de behandeling of begeleiding plaatsvindt kan individueel zijn, in een groep maar ook in systeemverband. Met een systeembehandeling of -begeleiding wordt bedoeld dat ook de partner kan worden betrokken bij de behandeling/begeleiding.