Kwaliteitsstatuur 2021

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigde

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U kunt hier het goedgekeurde kwaliteitsstatuut 2021 inzien.